TEGO NIE POWIE MATKA? szlaban

TEGO NIE POWIE MATKA? szlaban